Algemene voorwaarden

Entingen en gedrag

 •  Uw hond dient gezond te zijn.
 • Uw hond dient de jaarlijkse (Cocktail, Weil, Parvo) entingen te hebben gehad (stempels in paspoort of titerbepaling overleggen) evenals de kennelhoest enting.
 • Uw hond dient preventief te zijn behandeld tegen, teken, vlooien en wormen.
 • Zieke, geblesseerde en loopse honden kunnen helaas niet met DogMotion mee, u dient besmetting, blessures en loopsheid z.s.m. te melden.
 • Ongecastreerde reuen kunnen helaas niet mee.
 • Uw hond dient sociaal vaardig te zijn naar honden en mensen toe.
 • Uw hond dient te luisteren naar de basiscommando’s en moet los kunnen (gaan) lopen.

Schade/ aansprakelijkheid

 • Uw hond dient opgenomen te zijn in uw WA verzekering
 • U blijft aansprakelijk (volgens de wet) voor schade aangericht door uw hond aan derden
 • Schade aan uw huis of interieur als gevolg van een natte of vieze hond valt derhalve niet onder de aansprakelijkheid van de uitlaatservice. Als u een handdoek klaar legt en/of een speciale ruimte voor de vieze/natte hond heeft zal hier gebruik van worden gemaakt.
 • In losloopgebieden zal uw hond, indien deze er klaar voor is, losgelaten worden. Er zal professioneel toezicht zijn op uw hond. Daarbij is DogMotion niet aansprakelijk voor het weglopen, gewond raken of anderzijds opgelopen trauma van uw hond.

Lengte wandeling en weeralarm

 • DogMotion loopt gemiddeld een uur tot 1,5 uur met uw hond. Minimaal een uur behalve in uitzonderlijke situaties (zie punt 2 en 3 van dit onderdeel). DogMotion zal u hiervan op de hoogte stellen. Een langere wandeling kan ook voorkomen indien het weer en de gezondheid/uithoudingsvermogen van alle honden dit toestaan.
 • Bij weeralarm of extreme gladheid wordt er niet gelopen. Bij code Rood wordt er nooit gelopen, bij code Oranje wordt gekeken of de veiligheid van de honden in het geding komt. Ook bij hitte (boven de 25graden) zal het schema kunnen worden aangepast.
 • Bij autopech of andere calamiteiten kan de wandeling ook ingekort worden. DogMotion zal daarbij haar uiterste best doen de honden de kans te geven minimaal hun behoefte te doen.
 • DogMotion handelt naar eigen inzicht en behoudt zich het recht om, indien nodig, met uw hond naar een dierenarts te gaan.
 • Eventuele dierenartskosten zijn altijd voor rekening van de eigenaar van de hond.

Afzeggen en opzeggen

 • U dient een afgesproken uitlaatbeurt minimaal 24 uur van tevoren af te bellen of Whats-appen.
 • U heeft het recht te allen tijde op te zeggen.
 • DogMotion heeft het recht te allen tijde op te zeggen.
 • DogMotion heeft te allen tijde het recht afgesproken uitlaatbeurten af te zeggen in geval van:
  • Ziekte
  • Privé/ familie omstandigheden
  • Weeralarm of extreme gladheid
 • DogMotion zal bij bovenstaande situaties haar uiterste best doen om een passende oplossing te bieden maar kan dit niet garanderen.
 • Portretrechten
 • Door uw hond mee te geven met DogMotion geeft u DogMotion toestemming om foto’s en of video’s van uw hond op social media, website en voor promotiemateriaal te gebruiken

Het (sleutel)contract en betalingen

 • U dient de uitlaatservice te voorzien van een huissleutel zodat uw hond opgehaald en teruggebracht kan worden indien u niet thuis bent
 • Afspraken betreffende huissleutels worden op verzoek vastgelegd in een “sleutelcontract”
 • In alle gevallen dienen beide partijen een kopie van de algemene voorwaarden in bezit te hebben
 • Aan het begin van de maand ontvangt u per e-mail de factuur van de gemaakte wandelingen van de maand er voor.
 • Betaling kan contant of (bij voorkeur) op het rekeningnummer van DogMotion, welke vermeld wordt op de factuur.

Sleutelcontract

 • Voorwaarden voor het in ontvangst nemen van een huissleutel:
 • Hondenuitlaatservice DogMotion verklaart hierbij dat zij de sleutel van de klant:
 • Niet zal dupliceren.
 • Niet zal voorzien van adresgegevens.
 • Zorgvuldig zal bewaren.
 • Slechts die dagen bij zich draagt waarop de hond uitgelaten moet worden.
 • Slechts zal gebruiken ten behoeve van het uitlaten van de honden.
 • Onmiddellijk terug zal geven als de eigenaar hierom vraagt, daarbij zal dit contract direct beëindigd worden.
Bij verlies of diefstal van de huissleutel zal DogMotion de eigenaar hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. DogMotion kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg hiervan.
Download onze Algemene Voorwaarden